Click on American Flag For English and Flag of Your Country For Your Language

English

Welcome to SoCalPowerHouse.com

Your best source for Real Estate Services
We tried our best to translate the original English text into your native language, however please excuse any variances in the translation which could not be made verbatim.
For more accurate understanding of our services, please refer to our original English version.

About Us:

RE/MAX International is one of the most recognized commercial real estate brands in the United States for a reason. RE/MAX is an International Corporation and one of the largest commercial real estate franchises in the world with franchisees in 75 countries with 3,500 offices worldwide and 153 markets. We don't follow the industry, but lead the industry into the future. Therefore, we have earned the trust of many property owners around the globe. Our professionals strive to consistently deliver levels of service and success beyond our clients' expectations. By developing a long-term relationship with RE/MAX you can be sure that you have the industry's most talented and committed people working toward the success of your business.

Our Services:

We at RE/MAX address your real estate needs to the greatest detail. You gain a team of committed professionals that will work with you through every step of the process. Our services include but are not limited to:

  • Residential Sales & Acquisitions, Relocations Services for Homes & Estates
  • Commercial Investment Sales and Acquisitions
  • Financing Referral Services
  • Property Leasing & Management Services
  • Attorney, International Immigration related Referral Services
  • Foreign Investor Accounting & Tax Referral Services
  • Interior Design Services By World Class Celebrity Designer
  • General Contractor Services
  • International & Legal Translation Related Services
  • Worldwide Moving & Storage Referral Services

We provide your business an invaluable edge in the planning, negotiation and relocation phases. We offer our clients a focused, relationship-oriented services delivered by some of the most talented and creative minds in the business. We continue to expand our commitment to uncover opportunities and maximize profits for our clients. We focus on the entire spectrum of represent a wide array of institutional and private clients. By developing a long-term relationship with us, you can be sure that you have the industry's most talented and committed people working toward the success of your business.

Type of Services, Specialties & Strategy:

We believe that greater cost savings will result from free-market competition between established firms offering a particular expertise or service for your project; we have the know-how to deliver certainty of execution for our all our exclusive clients. We use our market intelligence, expertise and influence to help you achieve, and surpass, your business goals.​​​​ Our experience extends to all asset types of investment properties including residential, estate properties, retail, office, regional malls, power centers, community and neighborhood centers, lifestyle and specialty centers, single tenant, hotel, multi- residential apartments, industrial warehouse properties, development opportunities and more.

The RE/MAX Experience:

RE/MAX strategic approach consistently results in favorable facility solutions for our clients. Our professionals personally manage national, multi-location projects with the same creative methodology, and detailed level of involvement, that we apply to each and every assignment as required per the property type. Our process allows us to deliver effective results for any size facility, in any location. Our advisors will personally qualify all facility options, conduct tours, facilitate negotiations and actively manage all aspects of the project. By utilizing this process on multi-location requirements we are able to ensure consistency for each transaction.

Summary

We use our market intelligence, expertise and influence to help you achieve, and surpass, your business goals.​​​​ Should the scope of a project require the expertise of specialists in related disciplines, we can assemble a highly experienced, pre-qualified group of professionals from which our clients may select. As a core element of our client services, we serve as Project Manager from the beginning of the planning stages through post-occupancy follow up. Our hands-on involvement during a project ensures that you will have an informed advocate who interfaces with all project participants, continually monitoring the performance of myriad tasks, in order to deliver the project on time and within budget. This additional layer of client service from our advisors has consistently resulted in increased accountability by landlord parties, contractors and designers, in such fashion which leads to practicality in implementation, and project results undeniably exceeding client expectations. Should the scope of a project require the expertise of specialists in related disciplines, we can assemble a highly experienced, pre-qualified group of professionals from which our clients may select.

Native

 

Välkommen till SoCalPowerHouse.com                                                                 

Den bästa plattformen för fastighetstjänster

Vi gjorde vårt bästa för att försöka översätta den engelska originaltexten till ditt modersmål. Vi ber om ursäkt för eventuella avvikelser som inte kunde översättas ordagrant.

För en mer exakt förståelse av våra tjänster, se vår ursprungliga engelska version.

Om oss:

RE/MAX International är ett av de mest erkända kommersiella varumärkena inom fastighetsbranschen i USA. RE/MAX är ett internationellt företag och en av de största globala kommersiella fastighetsfranchisetagarna i världen med franchisetagare i 75 länder och med 3500 kontor på 153 olika marknader. Vi följer inte branschen utan leder den in i framtiden och därför har vi förtjänat förtroendet hos många fastighetsägare runt om i världen. Vår personal strävar efter att konsekvent leverera en servicenivå och framgång bortom våra kunders förväntningar. Genom att utveckla en långsiktig relation med RE/MAX kan du vara säker på att du är omringad av branschens mest begåvade och engagerade människor som arbetar för dig och för att din verksamhet ska nå bästa möjliga resultat.

Våra tjänster:

Vi på RE/MAX hjälper dig att förstå dina behov in i minsta detalj. Du får ett team av engagerad personal som kommer att arbeta tillsammans med dig genom varje steg i processen. Våra tjänster inkluderar men är inte begränsade till:

·         Försäljning & anskaffning av bostäder, omlokaliseringstjänster för hem & egendom

·         Kommersiella investeringar rörande försäljning och förvärv

·         Finansiella tjänster  

·         Fastighetsuthyrning och & förvaltningstjänster

·         Juridisk hjälp med tjänster relaterade till internationell immigration

·         Bokföring för utländska investeringar & skattetjänster

·         Inrednings- och designtjänster av designers i världsklass

·         Allmänna kontraktstjänster

·         Internationella & auktoriserade översättningstjänster

·         Globala tjänster för flytt och lagring

Vi kan erbjuda ditt företag ovärderliga fördelar under planerings-, förhandlings- och omlokaliseringsfaserna. Våra kunder får hjälp av branschens mest begåvade kreatörer som sätter fokus på relationsorienterade tjänster. Vi fortsätter att utöka vårt åtagande att söka uppenbara fler möjligheter och maximera vinsten för våra kunder. Vi fokuserar på hela spektrumet av representanter av institutionella och privata kunder. Genom att utveckla en långsiktig relation med oss försäkrar vi dig om att du har branschens mest begåvade och engagerade människor som har ditt företags framgång som mål.

Typ av tjänster, specialområden & strategier:

Vi tror att större besparingar blir resultatet av konkurrens mellan etablerade företag som erbjuder särskild expertis eller service för din verksamhet; vi har kunskapen och kan lova garanti för genomförandet till alla våra exklusiva kunder. Vi använder vår marknadsintelligens, expertis och inflytande för att hjälpa dig uppnå och överträffa dina affärsmål.​​​​ Vår erfarenhet omfattar alla typer av fastighetsinvesteringar inkluderande bostäder, egendomar, detaljhandel, kontor, regionala köpcentra, kraftcentra, samfällighetscentra, livsstilsrelaterade och specialitetscentra, bostäder för enskilda hyresgäster, hotell, hyreshus, industriella lagerlokaler/industrifastigheter, utvecklingsprojekt med mera.

RE/MAX erfarenhet:

RE/MAX strategiska tillvägagångssätt resulterar genomgående i goda anläggningslösningar för våra kunder. Våra experter hanterar personligen nationella, flerplatsprojekt med samma kreativa metodik och nivå av engagemang som vi tillämpar på varje enskilt uppdrag och med hänsyn tagen till fastighetskategori.  Vår process ger oss möjlighet att leverera konkreta resultat för alla anläggningsstorlekar på vilken plats som helst. Våra rådgivare kommer personligen att undersöka alla anläggningsalternativ och genomförandemetoder samt underlätta förhandlingarna och aktivt hantera alla aspekter av projektet. Genom att utnyttja denna process när det kommer till de krav som ställs vid flerplatsprojekt kan vi säkerställa överensstämmelse för varje affär.

Sammanfattning

Vi använder oss av vår marknadsintelligens, expertis och inflytande för att hjälpa dig att uppnå och överträffa dina verksamhetsmål.​​​​ Om ett projekts omfattning kräver sakkunskap från experter i närliggande discipliner kan vi tillkalla en mycket erfaren, redan kvalificerad grupp av professionella som våra kunder kan välja mellan. Som en central del av våra kunders tjänster, fungerar vi som projektledare ända från början av planeringsstadiet och genom hela uppföljningsarbetet. Vår närvaro och delaktighet under ett projekt säkerställer närvaron av en välinformerad advokat som samverkar med alla projektdeltagare och som ständigt övervakar utförandet av mängden av uppgifter i syfte att leverera projektet i tid och inom budgeten. Detta ytterligare lager av kundservice från våra rådgivare har genomgående resulterat i ökat ansvarstagande hos fastighetsägare, entreprenörer och designers. Resultatet har lett till praktiska aspekter i genomförandet och projektresultat som onekligen överträffar kundernas förväntningar. Om ett projekts omfattning kräver sakkunskap från experter i närliggande discipliner kan vi tillkalla en mycket erfaren, redan kvalificerad grupp av professionella som våra kunder kan välja mellan.  (Repetition in text / Translators remark)

 

Contact Us Commercial Value Request Buyers/Sellers Contact Us Services Contact Us Search Space Calculator Listings News Calculators Professional Resources Search Homes / Condos Featured Development Videos & Links Meet Our Team Accreditations Market Data About Us Standard Residential Investor Reports Investors Customized Market Report REO/Foreclosure College Fund Building RE Wealth Short Sale Strategies Probate Sale Investors Open Houses Seller Reports Calculators Professional Resources Buyer Reports Sell Your House Accreditations Videos & Links VIP Home Finder First Time Buyers Meet Our Team Legal Disclaimer Calculators Videos & Links Local Weather Local Schools F.A.Qs Professional Resources Your Future Depends on... Real Estate News About Us Meet Our Team Accreditations References Services Moving Tips Legal Disclaimer REO/Foreclosure Home Page REO Resources Distressed Properties and Short Sale Featured Listings Contact Real Estate Market News Referrals